: , 21 2018 . 19:57

   RSS
-

-

19 2012 -
«»
สวัสดี ครับ(ค่ะ) : ()
ลาก่อน ครับ(ค่ะ) : : ()
! โชคดี ครับ(ค่ะ) : : ()
หวัดดี ครับ(ค่ะ) -: ()
อรุณสวัสดิ์ ครับ(ค่ะ) --- ()
สวัสดีตอนบ่าย ครับ(ค่ะ) --:-:-: ()
() ดีใจที่ได้พบคุณ ครับ(ค่ะ) :--:--- ()
? คุณเป็นอย่างไรบ้าง ครับ(ค่ะ) --:--: ()
ฝันดี :
« »
? ใคร
? ทำอะไร --
? ที่ไหน :-
? ? อย่างไร :-
? เมื่่อไร :-
? ทำไม -
? ? ? ใด
? ( ?) คุณสบายดีไหม ครับ(ค่ะ) --- ()
? ผม (ฉัน) รู้จักคุณได้ไหม ครับ(ค่ะ) () : ()
? คุณชื่ออะไร ครับ(ค่ะ) : ()
(...) ผม (ฉัน) ชื่อ (...) ครับ(ค่ะ) () : (...) ()
? คุณอายุเท่ืาไร ครับ(ค่ะ) () : ()
25 ? ผม (ฉัน) อายุยี่สิบห้าปี ครับ(ค่ะ) () : : : : ()
? คุณอาศัยอยู่ที่ไหน ครับ(ค่ะ) : : : ()
/ ? คุณแต่งงานหรือยัง ครับ(ค่ะ) : : : ()
? คุณมีลูกไหม ครับ(ค่ะ) : : ()
«»
/ สถานีรถไฟ -:-:--
« »
ที่นี่ : :
ที่นั่น :
, ที่โน่น : :
(, ) ตรงไป
เลี้ยวขวา :
เลี้ยวซ้าย :
, (-) อยู่ :
? ที่ไหน :
() ? โรงแรมเอราวัณอยู่ที่ไหน : : : :
โบว์ลิ่ง :-
(.) ละครชีวิต -:-:-
สวนสัตว์ :-
หนัง
พิพิธภัณฑ์ ---
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ -----:
(.) ละครร้อง -:-:
โรง ละคร :--:
ละครสัตว์ -:-
« »
( , ) ปวด
เจ็บ
, แสบ :
หัก
บาด :
ปวดหัว
ปวดท้อง
, อักเสบ :
, บวม
ผมไอ
ชั้นท้องเสีย :
ชั้นท้องผูก :
ชั้นเป็นไข้
ผมเป็นหวัด
ไข้หวัด
เวียนหัว
เป็นลม
อาหารเป็น ::
มีท้อง / ตั้ง : /
«»
? ( ) เท่าไรคะ
? ( ) เท่าไรครับ
หนึ่งบาท :
ห้าบาท : :
สิบบาท :
ยี่สิบบาท : :
ห้าสิบบาท : :
หนึ่งร้อยบาท :
ห้าร้อยบาท : :
หนึ่งพันบาท :
ร้านขายยา :-:-:
ร้านค้าของเก่า :-:-:-
, ร้านชำ :-
ร้านขายขนมปัง :-:---
ร้านลูกกวาด :-:-:
ร้านขายเครื่องเขียน :-:-:-:
ร้านผัก :-
ร้านซักผ้า :--:
ร้านถ่ายรูป :-:-:
ร้านผลไม้ :---
ร้านซักแห้ง :--:
แตงโม :-:
กล้วย :
มะพร้าว -:
แก้วมังกร :--:
ทุเรียน -:
น้อยหน่า :-:
ฝรั่ง -
ขนุน -
ลางสาด :-:
ลำไย -
ลิ้นจี่ -:
มะม่วง -:
มังคุค -
เสาวรส --
สับปะรด --
มะปราง -:
ส้มโอ -:
เงาะ
() ชมพู่ -:
กระท้อน -:
ละมุด -
มะเฟือง -:
มะยม -
สตรอเบอรี่ -:-:-:
มะขาม -:
สละ -
«»
ร้าน อาหาร : ::
? นี่เท่าไร :
, อร่อย -:
, ไม่อร่อย -:
ขวด :
ส้อม :
, ถ้วย :
ช้อน :
มีด :
ตะเกียบ -:
แก้ว :
จาน :
เกลือ :
เค็ม
มะนาว :
เปรี้ยว :
น้ำตาล :-:
หวาน :
พริก
เผ็ด
น้ำ :
จืด :
, ขนมปัง -
- ซ่าหริ่ม :
( ) ข้าวปายาส :::
ข้าว :
ข้าวผัด :
แตงโม ::
อาหารเช้า ::
อาหารเที่ยง :: :
อาหารเย็น ::
:    
? คุณหิวไหม ครับ(ค่ะ) ()
. ใช่ ครับ(ค่ะ) ผม (ฉัน) หิว ครับ(ค่ะ) () () ()
? คุณอยากจะรับประทานที่ไหน ครับ(ค่ะ) : : : ()
? คุณจะสั่งอะไร ครับ(ค่ะ) ()
ผม (ฉัน) จะสั่งต้มยำ ครับ(ค่ะ) () : ()
? อร่อยไหม ครับ(ค่ะ) : ()
! อร่อยมากๆ ครับ(ค่ะ) : : : ()
? คุณจะอยากคื่มอะไร ครับ(ค่ะ) : : ()
ขอเบียร์ ครับ(ค่ะ) : : ()
? คุณอิ่มหรือยัง ครับ(ค่ะ) : ()
อิ่มแล้ว ครับ(ค่ะ) ()
ผม (ฉัน) เป็นมังสวิรัติ () ()
() เช็คบิล (ด้วย) ครับ(ค่ะ) () ()
( ) ขอไม่เผ็ด ครับ(ค่ะ) : ()
ผม (ฉัน) ไม่เอา ครับ(ค่ะ) () ()
? ห้องน้ำอยู่ที่ไหน ครับ(ค่ะ) : : : ()
:    
ข้าวผัด :
... ข้าวผัดไก่ :
... ข้าวผัดหมู : :
... ข้าวผัดเนื้อ : :
... ข้าวผัดทะเล : :
... ข้าวผัดกุ้ง :
ก๋วยเตี๋ยว :
บะหมี่ :
บะหมี่หมูแดง : : :
ไข่เจียว :
ไข่ดาว :
:    
เหล้าบรั่นดี :
เหล้าไวน์
วิสกี้ :
ว็อดก้า :
เหล้ายิน
เบียร์ :
เหล้ารัม
:    
สิงห์
ช้าง :
ลีโอ :
อาชา ::
อีสานเบียร์ :: :
« »
0 ศูนย์ (๐) :
1 หนึ่ง (๑) :
2 สอง (๒) :
3 สาม (๓) :
4 สี่ (๔) :
5 ห้า (๕) :
6 หก (๖)
7 เจ็ด (๗)
8 แปด (๘) :
9 เก้า (๙)
10 สิบ (๑๐)
11 สิบเอ็ด (๑๑)
12 สิบสอง (๑๒) :
20 ยี่สิบ (๒๐) :
21 ยี่สิบเอ็ด (๒๑) :
22 ยี่สิบสอง (๒๒) : :
30 สามสิบ (๓๐) :
31 สามสิบเอ็ด (๓๑) :
100 ร้อย (๑๐๐)
1 000 พัน (๑ ๐๐๐)
10 000 หมื่น (๑๐ ๐๐๐) :
100 000 แสน (๑๐๐ ๐๐๐) :
1 000 000 ล้าน (๑ ๐๐๐ ๐๐๐) :

:

: 100-
Hand#244;tel de la Paix
-
- , ?
(Wat Rong Khun)
(0)

. !